brandsäkra byggnade

Våra produkter och byggsystem är utvecklade för att motsvara dina högt ställda förväntningar. Tillverkningen av betongelement sker i fabriker som är anslutna till BBC (Betong- och Ballastcertifiering AB), vilket innebär att förutom intern kontroll så sker regelbunden kontroll av vår produktion av BBC. Det gör Abetong till ett tryggt val.

Betong – det självklara materialvalet

Dagens hästhållning ställer stora krav på byggnader och inredning, för att ge hästar och människor en bra miljö att vistas i. Därför har betong blivit ett av de självklara materialvalen när det gäller hästanläggningar. Inte att undra på – betong har unika egenskaper som ger hållbara, underhållsfria och brandsäkra byggnader.

40 år i lantbrukens tjänst

2015 firade Abetongs Division Lantbruk 40 år och med anledningen av detta vill vi blicka tillbaka till starten i mitten av 70-talet. Det var inte en helt odramatisk period i företagets historia som låg bakom lanseringen av lantbruksprodukter och produkter för hästnäringen. Läs mer här. 

Abetong – det trygga valet

När du har beslutat dig för att bygga ditt stall eller ridhus tjänar du på att kontakta oss på Abetong i ett tidigt skede. Då hjälper vi till att hitta bra och praktiska byggtekniska lösningar som är kostnadseffektiva. Vi kan inte bara byggtekniken utan har även kunskap om häst, vilket gör att vi tar hänsyn till båda delarna i lösningarna.

På vår projekteringsavdelning ritar vi upp ditt projekt, beställer material och har full support till dig under byggets gång.